• داود فروشنده کلیه O+
  • متولد 1359 از استان بوشهر
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات دارای وضعیت بدنی سالم بدون هیچ گونه بیماری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه