• علیرضا نوروزپور فروشنده کلیه B+
  • متولد 1376 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز شدید مالی دارم کاملا سالم تمامی کارها به عهده پذیرنده می‌باشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه