• حسین 09308475904 فروشنده کلیه O-
  • متولد 1371 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت توافقی ، سالم و تندرست ، اهدا کلیه و قسمتی از کبد و مغز استخوان
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه