• سینا قادراحمدی خریدار کلیه A+
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا دلال تماس نگیرد
    خواستار کلیه سالم بدون مصرف دخانیات و مشروبات الکی هستم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه