• مجتبی جعفری خریدار کلیه B+
  • متولد 1354 از استان زنجان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام من خریدارکلیه هستم الان دیالیز می شوم و احتیاج فوری به کلیه دارم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه