• مهدی درازهی خریدار کلیه O+
  • متولد 1380 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات جوان ساله هستم و خیلی فوری به یک کلیه o+ احتیاج دارم
    خیلی خیلی فوری

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه